DATA DOSEN TETAP PROGRAM STUDI PBA T.A. 2020/2021

No.

Nama Dosen

NIDN

Tempat & Tanggal Lahir

Jabatan Fungsional

Gelar Akademik

Pendidikan dan Asal PT

Bidang Keahlian untuk Jenjang Pendidikan

1         

Sopian Sinaga

2130057901

Talun Kondot, 30 Mei 1979

Lektor

Lc.

LIPIA Jakarta 2009

Hukum Islam

M.Pd.I.

IAIN-SU 2014

Pendidikan Islam

2         

Tiy Kusmarrabbi Karo

2105038101

Aceh Tenggara, 05 Maret 1981

Lektor

S.Pd.I.

STAI-DA 2007

Pendidikan Agama Islam

MA.

IAIN-SU 2011

Pendidikan Islam

3         

Muhammad Tholib

2114087601

100 Janjang, 14 Agustus 1976

           

Lc.

LIPIA Jakarta

Syari’ah

M.A.

King Saud University

Aqidah

4         

Indra

2129107501

Padang Panjang, 29 Oktober 1975

Asisten Ahli

Lc.

LIPIA Jakarta

Syariah

M.Ag.

UIN Sumut

Hukum Islam

5         

Wagiman Manik

2101128503

Kutambaru, 01 Desember 1985

Lektor

S.Pd.I.

STAI-DA 2007

Pendidikan Agama Islam

M.Pd.I.

IAIN-SU 2014

Pendidikan Islam

6         

Wahid Hasyim Asyrofi

 

 

 

Lc.

Lipia Jakarta

Syariah

MA.

King Saud University

Syariah

7         

Slamet Riyadi

2106048801

Payakumbuh, 06 April 1988

Asisten Ahli

S.Pd.I

IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 

Pendidikan Bahasa Arab

MA.

IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2014

Pendidikan Bahasa Arab

8         

Ahmad Zaky

2114118702

Padang/14 November 1987

Asisten Ahli

S.Pd.I.

IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 

Pendidikan Bahasa Arab

M.A.

IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2014

Pendidikan Bahasa Arab

9         

Fakhrurrozi

2117048001

Ds. Kumpulan Setia, 17 April 1980

Lektor

S.Pd.I

STAI-DA 2009

Pendidikan Agama Islam

M.TH.

IAIN-SU 2013

Tafsir Hadits

10     

Rozaanah

2131018901

Batu Sangkar, 31 Januari 1989

Asisten Ahli

S.Pd.I.

IAIN Imam Bonjol 2011

Pendidikan Bahasa Arab

M.A.

PPs IAIN Imam Bonjol tahun 2013

Penkajian Islam Konsentrasi Bahasa Arab

11     

Hasanuddin Dollah Hasibuan

2121097801

Montong, 21 September 1978

 –

Lc.

Univ. Al-Azhar Kairo 2003

Syari’ah Islamiyah

M.A.

IAIN Sumut 2011

Hukum Islam

Dr.

UIN-Sumut

Hukum Islam

12     

Muhammad Iqbal

2112078902

Beureuneun, 12 Juli 1989

Asisten Ahli

S.Pd.I

IAIN Sumut 2012

Manajemen Pendidikan Islam

M.Pd.I

UIN Sumut

Manajemen Pendidikan Islam

13     

Syahri Romadhona

2101068403

Parumpung, 01 Juni 1984

 –

S.S

Imam Bonjol Padang (2003-2007)

Sastra Arab

M.IS.

Universiti Kebangsaan Malaysia 2011

Kajian Arab

14     

Zulham Effendi

2116048704

Belawan, 16 April 1987

Asisten Ahli

S.Pd.I.

STAI- Darul Arafah

Tarbiyah

M.Pd.I.

UIN Sumut

Pendidikan Bahasa Arab

15     

Bahrul Ulum

2115079003

Garut, 15 Juli 1990

 

S.Pd.I.

STAI- Darul Arafah

Tarbiyah

M.Pd.

Program Pascasarjana UIN-Su

Manajemen Pendidikan Islam

16     

Muhammad Syarif Muda Hasibuan

2128088502

Pasar Ujung Batu, 28 Agustus 1985

 

Lc.

LIPIA Jakarta

Syariah

M.Si.

USU

Linguistik

17     

Ilham Tumanggor

2127049003

Perlak, 27 April 1990

 

S.Pd.I.

STAI- Darul Arafah

Tarbiyah

M.Si.

USU

Linguistik

18     

Muhammad Sapii Harahap, M.Pd.

2123028902

Sibagasi, 23 Februari 1989

 

S.Pd.I.

STAI- Darul Arafah

Tarbiyah

M.Pd.

Program Pascasarjana UIN-Su

Pendidikan Islam

19     

Muhajirah Binti Jamaluddin

2102118603

Medan, 02 November 1986

 

S.Pd.I.

STAI- Darul Arafah

Pendidikan Bahasa Inggris

M.TH.

Program Pascasarjana UIN-Su

Tafsir Hadis

20     

Ade Muhammad Ritonga

 

Medan, 28 Nopember 1993

 

S.Pd.I.

STAI As-sunnah

Pendidikan Bahasa Arab

M.Pd

PPS UIN SUSKA

Pendidikan Bahasa Arab

21     

Arbonas Lubis

 

Pangorian, 17 Desember 1991

 

S.Pd.I.

STAI As-sunnah

Pendidikan Bahasa Arab

M.Pd

 

Pendidikan Bahasa Arab

22     

Fian Triadi

 

Purbalingga, 19 Januari 1991

 

S.Pd.I.

STAI As-sunnah

Pendidikan Bahasa Arab

M.Pd

PPS UIN SUSKA

Pendidikan Bahasa Arab

23     

Abdul Aziz Assiddiq

 

Surakarta, 5 Mei 1988

 

S.Pd.I.

STAI As-sunnah

Pendidikan Bahasa Arab

M.Pd

PPS UIN SUSKA

Pendidikan Bahasa Arab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *